Σεισμός: «Αυτό που συνέβη δεν ήταν τυχαίο, οι κατασκευαστικές χτίζουν σαθρά κτίρια»!
AP PHOTO HUSSEIN MALLA