Συμπερίληψη στον «Τόμας το Τρενάκι»: Αποκτά τον πρώτο χαρακτήρα στο φάσμα του αυτισμού
AP