Σκοτάδι στο Ιράν: «Αξιωματικοί μας απειλούσαν ότι αν δεν σιωπούσαμε, θα μας βίαζαν»
AP