Σταϊνμάϊερ: “Επίθεση στην καρδιά της δημοκρατίας μας”