Στην Ισπανία αξιωματούχος Υγείας παραιτήθηκε επειδή εμβολιάστηκε πριν την ώρα του