Στο Περού πωλούν το προεδρικό αεροσκάφος για να χρηματοδοτηθούν η Υγεία κι η Παιδεία