Στον Έβρο έταζε φιλίες και τώρα θέλει δάνεια και μνημόνια ο Κουρτς