Τα μισά εργατικά ατυχήματα σε αποθήκες το 2021 έγιναν σε κέντρα διαλογής της Amazon