Θέλει ή δεν θέλει η ΕΕ συμμαχία και καλές σχέσεις με την Κίνα;
AP NG HAN GUAN