Τι θα συμβεί εάν ένα κράτος-μέλος μπλοκάρει το Ταμείο Ανάκαμψης;
REUTERS