Το γαλλικό αδιέξοδο επιβεβαιώνει το δίλημμα «σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα»