Το κομμουνιστικό κόμμα κερδίζει στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αυστρίας