Το SPD κοιτάζει αριστερά και έχει ένα σημαντικό μάθημα να δώσει!