Το τέρας της ακροδεξιάς μεγαλώνει στην Κύπρο, ενώ οι προοδευτικές δυνάμεις υποχωρούν