Το Βέλγιο θεσπίζει την τετραήμερη εβδομάδα εργασίας με τις ίδιες αποδοχές