Βαθαίνει η σύγκρουση Βαρσοβίας-Βρυξελλών: Η πολωνική κυβέρνηση ελέγχει τη δικαιοσύνη