Βερολίνο: Ακόμη μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα αντιμέτωπη με βαθιά στεγαστική κρίση