Βουλευτικές εκλογές σε μια χώρα ρημαγμένη από τον πόλεμο