Βραζιλία: Αστυνομικός πατάει στον λαιμό μαύρη γυναίκα