Βρετανή υπουργός καλεί τους άνδρες βουλευτές «να κρατούν τα χέρια στις τσέπες τους»
AP