Χάσμα στην ΕΕ για την οικονομική πολιτική και το Ταμείο Ανάκαμψης
GETTY IMAGES JOSH THYS