Χιλιάδες εγκαταλείπουν την Κεντρική Αμερική με προορισμό τις ΗΠΑ
GETTY IMAGES