Χρυσούλα Ζαχαροπούλου: Νέα μαρτυρία σοκ εναντίον της – «Είπα ότι πονούσα αλλά εκείνη συνέχιζε»
AP MICHEL SPINGLER