108 μέτρα: Μια ιστορία για τους ήρωες της εργατικής τάξης