«Αδελφοσύνη»: Η παράσταση της Caroline Guiela Nguyen για τη σημασία της μνήμης και το πόνο του ξεριζωμού
FESTIVAL D' AVIGNON