«Ακίνητο ποτάμι»: Η Μόσχα απαγόρευσε την προβολή του – Αντιβαίνει τη νομοθεσία για «το θρησκευτικό συναίσθημα»