Αλμπέρ Καμύ: Διανοητής διεθνούς ακτινοβολίας με ανοιχτό και ελεύθερο πνεύμα