Αγγελάκας για efood: «Νομιμοποιούν τη σκλαβιά… αυτός είναι ο νεοφιλελευθερισμός»