Άνθρωποι και Ποντίκια: Ένα διαχρονικό μήνυμα για την κοινωνική ανισότητα