Άρης Σερβετάλης: «Δε μετέχω σε «πιστοποιημένο» ντάνιασμα ανθρώπων. Δεν είμαστε αγέλη»