Μπιμπίλας: «Γιατί ο εισαγγελέας δεν έχει καλέσει αυτούς που καταγγέλλονται;»