Μπορούμε να φανταστούμε την Ανατολική Γερμανία χωρίς την Στάζι;
AP PHOTO THOMAS KIENZLE