Μπουρδούμης σε Σερβετάλη: Τόσα χρόνια χωρίς συλλογικές συμβάσεις & δεν κατεβάζεις παραστάσεις