Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: Η νέα γενιά στο επίκεντρο
ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ