Δημήτρης Αντωνίτσης: Έχουμε δουλειά για να εντάξουμε το διαφορετικό στο συλλογικό συνειδητό