Εθνική Πινακοθήκη: Έκθεση για τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας
ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΐΤΗΣ