Ευρωπαϊκός κινηματογράφος: Παραμένει μεγάλο το χάσμα ανδρών-γυναικών στις θέσεις εργασίας