Φεστιβάλ «Αναιρέσεις»: Επιστρέφει στη Γεωπονική Σχολή Αθηνών στις 3 -4- 5 Ιουνίου