Γνωστός σεναριογράφος καυχιόταν ότι «έχουν περάσει από το κρεβάτι του όλες οι αριστερές της ΕΡΤ»