Γυναίκες που επιστρέφουν: 9 χαρακτικά έργα που μιλούν για τις εκφάνσεις του γυναικείου πόνου