Η δύναμη της προφορικής ιστορίας: Πρωτοβουλία της ομάδας «Ανθρωπώ» για την ενίσχυση της ορατότητας των γυναικών