Η Ήρα Κατσούδα μας επιβεβαιώνει ότι για γυναίκα, καλή είναι
ΗΡΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑ (COURTESY)