Η Μάνια Παπαδημητρίου γίνεται η Αθηνά Παναγούλη (μητέρα του Αλέξανδρου