Η Νίνα Σιμόν διεκδικούσε ισότητα για όλους, όχι μόνο για την κοινότητά της
ROSA CREATIVE