Ιουλία Καραπατάκη στη ROSA: «Ο πολιτισμός είναι σαν ανοιχτή πληγή για την κυβέρνηση»
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΡΙΝΙΑΣ