Κυλιόμενη εργασία: Κατάργηση των «σταθερών» Σαββατοκύριακων;
GETTY IMAGES