Κοινοί Θνητοί: Όταν πιστεύεις στο Θεό πολλές φορές, χάνεις την πίστη στον άνθρωπο
ΚΟΙΝΟΙ ΘΝΗΤΟΙ/FACEBOOK