Κόκκινες σημαίες και βάρκες στη λίμνη των Ιωαννίνων, στη μνήμη του Θ. Αγγελόπουλου