Κρίστοφερ Κινγκ: «Η ηπειρώτικη δημώδης μουσική έγινε κομμάτι του εαυτού μου»
ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΚΙΝΓΚ