Λέα Ούπι: Όταν ο Χότζα κατέρρεε και το ταξίδι στο άγνωστο ξεκινούσε
AP PHOTO